Τιμές

Τιμές

Μάρτιος - Οκτώβριος

Συνδρομή  85 ευρώ
Τμήματα 240 ευρώ

Νοέμβριος - Φεβρουάριος

Συνδρομή  65 ευρώ
Τμήματα 200 ευρώ

Ακαδημία

Ιστιοπλοΐα: Συνδρομή  50 ευρώ

Windsurfing: Συνδρομή  60 ευρώ

Τηλέφωνο:
23130 36632
6970 051202

E-mail:info@sailingtime.gr

 

EnglishGreek