Τμήμα Καταμαράν

Τμήμα γνωριμίας Καταμαράν

8 ώρες (4 δίωρα πρακτική)

Πρακτική

 • Γνωριμία με το σκάφος
 • Τακ - Πότζα
 • Σταμάτημα - ξεκίνημα  σκάφους
 • Προσέγγιση στεριάς

Στόχος: Αρμάτωμα σκάφους,  έλεγχος σκάφους

Τμήμα advanced Καταμαράν

15 ώρες (6 δίωρα πρακτική+3 ώρες θεωρία)

Πρακτική

 • Μαλινάκια
 • Τριμμάρισμα
 • Μπαλόνι
 • Αρμένισμα με περισσότερο άνεμο
 • Προσέγγιση στεριάς, είσοδος έξοδος από τη θάλασσα
 • Γνωριμία με το κρεμαστικό
 • Ξετουμπάρισμα

Θεωρία

 • Προσεγγιση στεριάς
 • Κρέμασμα
 • Μετεωρολογία

Στόχος: Αρμάτωμα σκάφους, είσοδος - έξοδος από τη θάλασσα, δυνατότητα ξετουμπαρίσματος

EnglishGreek